Garanti

Vad händer när min garantianmälan är skickad?
Vi går igenom din anmälan för att kunna konstatera att det är ett garantiärende och tar vid behov kontakt med dig om det finns några oklarheter. Därefter ordnar vi den snabbaste lösningen för ditt ärende som kan innebära att vi byter ut del eller hel produkt.
Vi lämnar ett muntligt åtgärdsbesked där du får all information om hur ditt garantiärende kommer att hanteras.

Hur lång tid tar ett garantiärende?
Vår policy är att du som kund ska få besked om hur ditt garantiärende kommer att hanteras inom 5 arbetsdagar efter det att vi fått in din anmälan till oss. Beroende på ort och fel tar gartantiåtgärden - utbyte eller reparation av produkten-  olika tid i anspråk.

VIlka tar hand om Garantiärende?
Det är alltid vi på Beam som tar hand om ditt garantiärende oavsett vilken av våra återförsäljare du köpt din Beam centraldammsugare hos. Vi utför utbyte av produkt eller reparation via våra samarbetspartners. Vi har även en egen serviceverkstad.