Beam centraldammsugare,
garantiinformation

Välkommen till Beam Garanti. Här hittar du all information om våra garantier och felanmälan.
Vid alla typer av frågor om ditt pågående garantiärende ringer du till Beam centraldammsugare.

 3-5 års garanti beroende på modell samt 2 år på övriga delar.

Garantierna gäller endast centraldammsugare levererade fr.o.m 2010 11 01 av BeamLine AB och köpta genom våra auktoriserade återförsäljare.
FELANMÄLAN

Här registrerar du ett fel som faller inom våra garantiåtagande. Vi kontaktar dig inom 3-5 dagar efter din felanmälan.

GÖR DIN FELANMÄLAN HÄR

Vad händer efter att jag gjort min felanmälan?

 Garantivillkor
Garantitid, ikraftträdande. Garantin gäller räknat från inköpsdatum.

Garantin gäller för fel som uppstår på centraldammsugaren under garantitiden levererad från BeamLine AB. Garantin gäller reparation och BeamLine AB avgör om produkten är i sådant skick att det i stället skall ske ett utbyte.


Garantin gäller för produkt som är inköpt av privatperson och brukas i hemmiljö.
Näringsidkare erhåller 1 års garanti.

Anläggningen skall ha installerats, brukats och rengjorts enligt instruktioner.
GENERELLA GARANTIVILLKOR GÄLLANDE ALLA PRODUKTER FRÅN BEAMLINE AB:
  • Garantin gäller inte vid handhavandefel eller felaktigt installerad produkt, eller för produkt som åtgärdats av icke-auktoriserad organisation.
  • Garantin gäller inte vid påverkan på produkten genom yttre krafter såsom t.ex. åsknedslag (strömspikar), brand, åverkan eller dylikt.
  • Garantin gäller inte om produkten inte brukats i avsedd miljö eller ej skötts på ett korrekt sätt i enlighet med instruktionsboken.
  • Garantin gäller inte för förändringar som är att anse som normalt slitage eller åldersrelaterade förändringar.

 

lcdmedslang